Beveiliging

Buwalda Security is een allround en landelijk opererend beveiligingsbedrijf met een ruim pakket aan oplossingen voor diverse beveiligingsvraagstukken, voor zowel particulieren, organisaties en (semi-) overheden.

De beveiligers in onze ervaren teams zijn zorgvuldig gekozen. Bij elke opdracht wordt telkens goed gekeken welke beveiligers het beste bij de opdracht en opdrachtgever passen. Zij zorgen er dan voor dat de beveiligingsopdracht verloopt naar wens, en dus tot een succes worden afgerond.

Bike patrol team

Winkel Surveillance

Beurs- evenementen Beveiliging

Bouwbeveiliging

Objectbeveiliging

Receptie Beveiliging

Beveiliging speciale gelegenheden

AD HOC Diensten

 

Receptie Beveiliging

Bij het binnen stappen van uw kantoor is de aanwezige medewerker bij de receptie het visitekaartje van uw bedrijf.

Daarnaast heeft deze persoon een belangrijke taak in het totale veiligheidsplan. De betreffende persoon kan een spil zijn in het totale preventie- en calamiteitenplan van uw onderneming.

Naast de reguliere werkzaamheden zoals bedienen van de telefooncentrale en het ontvangen en registreren van bezoekers kunnen daar ook enkele taken aan worden toegevoegd zoals: visitatie, administratieve werkzaamheden, postverwerking en toezichthouder handhaving veiligheidsprocedures.

Vanzelfsprekend kan de invulling van balie- en receptiediensten zowel overdag als in de avond en nacht plaatsvinden. Hiernaast is het mogelijk om op gescheiden dagdelen gebruik te maken van deze diensten.

Om uw bedrijf afdoende te beveiligen, is een brand- en sluitronde van essentieel belang. Door deze ronde wordt het bedrijf aan een nauwkeurig onderzoek onderworpen.

Bij deze ronde wordt speciale aandacht besteed aan:

  • Brandgevaarlijke situaties
  • Uitschakelen van elektrisch en/of mechanisch apparatuur
  • Aanwezigheid en bereikbaarheid van blusmiddelen
  • Vrijhouden en controleren van vluchtwegen en veiligheidsaanduidingen
  • Compartimentering door sluiten van deuren en ramen
  • Clean desk controle (opbergen van vertrouwelijke gegevens)
  • Controle van het al dan niet aanwezig zijn van onbevoegden

Van alle geconstateerde onregelmatigheden zal, in overleg met u, een rapportageformulier worden opgemaakt. Dit rapport wordt door de beambte achtergelaten op een van tevoren afgesproken plaats.

Buwalda Security is een professional die verstand heeft van preventief surveilleren. Mobiele surveillance is een effectief instrument om uw bedrijf of organisatie veiliger en vertrouwder te maken.

Brandt er nog licht? Waarom staat die auto daar nog? Zijn alle ramen en deuren gesloten? Dit zijn zaken die logischerwijs aan bod komen tijdens de surveillance rondes.

De surveillance kan op maat worden aangeboden, waarbij gedacht moet worden aan frequentie, instructies en verantwoordelijkheden tijdens de rondes.